Mbledhje e konstituencës së FMN, San Marino, Itali

 • Tjetër
 • Mbledhje e konstituencës së FMN, San Marino, Itali
 • 10/03/2023
 • 10:00
 • Itali
 • Shtet tjetër
 • Itali
 • Gent Sejko,
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Delegacioni i FMN
 • Jo
 • Jo
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit