Trajnim per procedurat qe duhen ndjekur mbi raportimin gjate zbatimit te projekteve te financuara nga Programi IPA BNK Mal i Zi – Shqiperi

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 09/03/2023
 • 10:00
 • Lezhe
 • Shqipëri
 • LEZHE
 • LEZHE
 • LEZHE
 • Sanja Todorovic
 • Drejtuese e Sekretariatit te Perbashket Teknik te Programit MNE-AL
 • Perfituesit e projekteve te financuara nga Programi Mal i Zi - Shqiperi, nga SASPAC dhe nga Sekretariati i Perbashket Teknik i Programit
 • Jo
 • Jo
 • Arber Qystri, Koordinator
 • Ilir Beqaj, Drejtor i Pergjithshem i SASPAC