Leksion i Guvernatorit në LSE, Londer

 • Tjetër
 • Leksion i Guvernatorit në LSE, Londer
 • 28/03/2023
 • 10:00
 • Londër,
 • Shtet tjetër
 • Angli
 • Gent Sejko,
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Studentë të LSE
 • Po
 • Po
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit