Interviste mbi Auditin Nderkombetar te Konferences Europiane te Aviacionit Civil (ECAC), ne Aeroportin e Tiranes

 • Tjetër
 • 02/03/2023
 • 09:00
 • Autoriteti Aviacionit Civil
 • Shqipëri
 • TIRANE
 • TIRANE
 • TIRANE
 • MAKSIM ET'HEMAJ
 • DREJTOR EKZEKUTIV
 • Vetem ne pranine e gazetarit Intervistues
 • Po
 • Po
 • DANIELA ZENELI ASISTENT I DREJTORIT EKZEKUTIV
 • MAKSIM ET'HEMAJ