Guvernatori Sejko merr pjesë në mbledhjen e Vienna Initiative, Shkup, Maqedoni

 • Tjetër
 • Guvernatori Sejko merr pjesë në mbledhjen e Vienna Initiative, Shkup, Maqedoni
 • 24/03/2023
 • 10:00
 • Shkup, Maqedoni
 • Shtet tjetër
 • Shkup, Maqedoni
 • Gent Sejko,
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Guvernatorë të bankave qendrore
 • Jo
 • Jo
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit