Bashkia Kavajë në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Prendimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), në përmbushje të vizionit strategjik për një zhvillim të qendrueshëm ekonomik dhe social, ka në prioritetet e saj fuqizimin dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për të gjithë popullatën e Bashkisë, grupet vulnerabël, barazinë gjinore, si dhe forcimin e kapaciteteve si qeverisje vendore për të siguar realizimin e vizionit.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 08/03/2023
 • 10:30
 • Sheshi i qytetit dhe Salla e Kinoteatrit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Kavaje
 • Z. Redjan Krali –Kryetari Bashkise, Znj. Valbona Mustafa Nenkryetare e Bashkise , Znj. Fabiola Laco Drejtuese e Organizates Sot Per te Ardhmen , z.Juljan Papaproko, Menaxher Programi ReLOaD2
 • Z. Redjan Krali –Kryetari Bashkise, Znj. Valbona Mustafa Nenkryetare e Bashkise , Znj. Fabiola Laco Drejtuese e Organizates Sot Per te Ardhmen , z.Juljan Papaproko, Menaxher Programi ReLOaD2
 • Z. Redjan Krali –Kryetari Bashkise, Znj. Valbona Mustafa Nenkryetare e Bashkise , Znj. Fabiola Laco Drejtuese e Organizates Sot Per te Ardhmen , z.Juljan Papaproko, Menaxher Programi ReLOaD2
 • Po
 • Po
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Pergjithshem
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Pergjithshem