Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes/ACFD në partneritet me bashkinë Kavajë po zbaton
projektin “Forumi Tematik Rinor – një mjet për të fuqizuar të rinjtë në bashkinë Kavajë” në kuadër të
Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perendimor 2 (ReLOaD2), i cili
financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
(UNDP).Në kuadër të këtij projekti, të rinjtë e Forumit Tematik Rinor në Kavajë kanë ndërmarrë këtë aktivitet,i cili ka si qëllim vlerësimin e punës dhe kontributit nga të rinjtë e Kavajës ndaj mësuesve të dalluar,që e kanë përkushtuar jetën dhe profesionin e tyre, edukimit dhe formimit të brezave në komunitetin e Kavajës.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 07/03/2023
 • 13:00
 • Kino-Teatri
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavajee
 • Kavaje
 • z.Redjan Krali, Kryetar Bashkia Kavajë ,Znj Rovena XeKa Drejtoresha ZVA,,z.Juljan Papaproko, Menaxher Programi ReLOaD2 ,Znj. Eranda Ndregjoni, Drejtore ekzekutive, Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes
 • z.Redjan Krali, Kryetar Bashkia Kavajë ,Znj Rovena XeKa Drejtoresha ZVA,,z.Juljan Papaproko, Menaxher Programi ReLOaD2 ,Znj. Eranda Ndregjoni, Drejtore ekzekutive, Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes
 • z.Redjan Krali, Kryetar Bashkia Kavajë ,Znj Rovena XeKa Drejtoresha ZVA,,z.Juljan Papaproko, Menaxher Programi ReLOaD2 ,Znj. Eranda Ndregjoni, Drejtore ekzekutive, Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Familjes
 • Po
 • Po
 • Erjon Lalaj / Sekretari i Pergjithshem
 • Erjon Lalaj / Sekretar i Pergjithshem