SHPERNDARJE CERTIFIKATASH MIRENJOHJEJE

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 07/03/2023
 • 10;30
 • URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETARE,ADMINISTRATOR I NJESIS, SEKTORI I ARSIMIT DHE KULTURES,ZYRA E MARREDHENIEVE ME PUBLIKUN
 • Jo
 • Po
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA