Takim në Ministrinë e Kulturës për të paraqitur propozim për rijetëzimin e figurës dhe veprës të fotografit Kristaq Sotir

 • Tryezë diskutimi
 • 06/03/2023
 • 10:00
 • Ministria e Kulturës Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Nertil Jole
 • Prefekt i Qarkut Korçë
 • Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Kulturës Znj.Zerina Bruci
 • Jo
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm