Inagurim i shkollës ” 3 Deshmoret”, Kavajë. Rikonstruksioni i shkollës është financuar nga programi EU4Schools

 • Inagurim
 • 07/03/2023
 • 11.00
 • Shkolla "3 Dëshmorët", Kavajë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Kavajë
 • Kavajë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministre e Arsimi dhe Sportit
 • Z. Znj. Evis Kushi, e ftuar, mësues, nxënës, prindër
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS