Aktivitet me mesues te shkollave te qytetit si dhe mesues te dale ne pension gjate viteve.

 • Tjetër
 • 7 Marsi Dita e Mesuesit
 • 06/03/2023
 • 11:00
 • Delvine
 • Shqipëri
 • Vlore
 • Delvine
 • Bashkia Delvine
 • Vjollca Sadikaj
 • Pergjegjese Qendres Kulturore te Femijve
 • Kryetare e Bashkise, punonjes administrate, drejtore shkollash, mesues , mesues pensioniste dhe nxenes. mesues
 • Po
 • Jo
 • Elisaveta Cama
 • Elisaveta Cama