Bashkebisedim, per punet e bera nga Bashkia kete mandat 4 ( kater ) vjeçar , me banoret e fshatit Rrakull te njesise Administrative Synej

 • Tryezë diskutimi
 • 06/02/2023
 • 18:00
 • Fshati Rrakull, Nj.A Synej
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavaje
 • Synej
 • Redjan Krali , Kryetari i bashkise / Shpend Barameta Drejtori i Kabinetit
 • Redjan Krali , Kryetari i bashkise / Shpend Barameta Drejtori i Kabinetit
 • Redjan Krali, Kryetari i Bashkise / Shpend Barameta, Drejtor Kabineti / Fabjan Harizi , Administrator Nj.A Synej / Marinela Aliaj , Drejtor Instituti i te Miturve Kavaje
 • Jo
 • Po
 • Erjon Lalaj , Sekretar i Pergjithshem
 • Erjon Lalaj, Sekretar i Pergjithshem