Vizitë në Universitetin Aleksandër Moisiu Durrës në kuadër të ngritjes së laboratorit për studentët e programit të Doktoraturës. Ky laborator është financuar nga MAS, me buxhet të vitit 2022 në kuadër të projektit të infrastrukturës në IAL.

 • Inagurim
 • 07/03/2023
 • 11.30
 • Universiteti "A.Moisiu", Durrës
 • Shqipëri
 • Durrës
 • Durrës
 • Durrës
 • Znj. Evis Kushi | Znj> Kseanela Sotirofskii
 • Ministër i Arsimit dhe Sportit | Rektore
 • Z. Znj. Evis Kushi, Znj. Kseanela Sotirofski, studentë
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS