INTERVISTE E DREJTORIT EKZEKUTIV Z. MAKSIM ET’HEMAJ NE RTSH nga znj Arurora Pengu PER TE FOLUR MBI FLUKSIN E UDHETAREVE NE AEROPORTIN NENE TEREZA NE NISJE TE SEZONIT TURISTIK.

 • Tjetër
 • 28/02/2023
 • 08:45
 • RADIO TELEVIZIONI SHQIPETAR
 • Shqipëri
 • TIRANE
 • TIRANE
 • TIRANE
 • MAKSIM ET'HEMAJ
 • DREJTOR EKZEKUTIV
 • VETEM GAZETARJA INTERVISTUESE AURORA PENGU
 • Po
 • Po
 • DANIELA ZENELI ASISTENT I DREJTORIT EKZEKUTIV
 • MAKSIM ET'HEMAJ