Inspektim ne kantierin e zbatimit te infrastruktures publike Selvijas

 • Inspektim/kontroll
 • 06/03/2023
 • 11.00
 • Selvijas, NJA Klos
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Klos
 • Damian Gjiknuri / Andis Salla
 • Drejtues Politik Qarku / Kryetari i Bashkise
 • Damian Gjiknuri / Andis Salla / administratori njesise/ komunitet
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka