Inspektim ne kantierin e zbatimit te infrastruktures publike Shales

 • Inspektim/kontroll
 • 04/03/2023
 • 11.00
 • Shales, NJA Shales
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Shales
 • Damian Gjiknuri / Andis Salla
 • Drejtues Politik Qarku / Kryetari i Bashkise
 • Damian Gjiknuri / Andis Salla / administratori njesise/ komunitet
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka