Video promovuese në rrjete sociale për nxitjen e IAL-ve dhe bizneseve për pjesemarrjen në thirrjen për projekte kërkimore shkencore të Agjensia Kombëtare për Kerkimin Shkencor dhe Inovacionin.

 • Tjetër
 • Promovim ne rrjetet sociale
 • 03/03/2023
 • 08.00
 • Rrjetet sociale
 • Shqipëri
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS