Takim pune me eksperte nga Bashkimit Evropian, lidhur me ecurine ne Mireqeverisje

 • Tryezë diskutimi
 • 01/03/2023
 • 16:00
 • Zyra e Ministrit të Shtetit për Standardet e Shërbimeve
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Milva Ekonomi | Mauro Napodano
 • Minister i Shtetit per Standardet e Sherbimeve | Ekspert i jashtem
 • Ministrja, Eksperte te Bashkimit Evropian, te tjere
 • Jo
 • Jo
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti