Aktivitet me amatoret e sportit te shahut te moshave te ndryshme.

 • Tjetër
 • Aktivitet Sportiv
 • 01/03/2023
 • 13:15
 • Pallati i Kilturës
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Patos
 • Rajmonda Balilaj | Myzelejen Hoxha
 • Kryetare e Bashkisë | Shahist i vjetër
 • Stafi i Drejtorisë së Arsimit, Qytetar të ndryshëm, mësues dhe nxënës të gjimazit
 • Po
 • Po
 • Lindita Qalliaj, Drejtore e Drejtorisë së Arsimit, Kulturës, Sportit
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm