Aktiviteti ka ne fokus njohjen e femijeve qe frekuentojne kete qender me fokusin e punes se institucionit tone ne lidhje me parandalimin e kriminalitetit tek te miturit si dhe ndergjegjesimin ne lidhje me pasojat e veprave penale.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 01/03/2023
 • 10:30
 • Qendra "Shtepia me Ngjyra", ish parku autobuzave, Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi pergjegjese komanduar, znj. Ira Muço specialiste, znj. Xhesika Ismailgeci
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit