Trajnimi i koordinatorit te projekteve te njesise se zhvillimit ne oferuesit e AFP-se

 • Tjetër
 • Trajnim
 • 02/03/2023
 • 15.00
 • Trajnim online
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 2
 • Alqi Mustafai | Etleva Gjelaj
 • Drejtor Drejtorie AKAFPK
 • Inena Zeka, Ylli Qvani, Luan Xhevizi, Floreta Shehu
 • Jo
 • Jo
 • Albina Buci, Pergjegjes sektori ZHVP
 • Ejvis Gishti, Drejtor i Pergjithshem i AKAFPK