Bisede per mbarevajtjen e femijeve ne kopesh

 • Tjetër
 • Bashkebisedim
 • 01/03/2023
 • 10;30
 • Ure vajgurore
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Ure Vajgurore
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • Kryezare,Administrator,Sektori i arsimit
 • Jo
 • Jo
 • Rajmonda Shuka
 • Rajmonda Shuka