Aktiviteti me qira, qe do te zhvillohet ne sallen blu dhe ne hollin e katit I.
Aktiviteti konsiston ne zhvillimin e nje konkursi projektimi si pjese
e masterplanit te Grimshaw. Do te jene 2 studio te huaja qe do te
prezantojne projektet e zhvilluara. Juria per shpalljen e studios
fituese kryesohet nga Kryetari i Bashkise se Tiranes, z. Erion
Veliaj

 • Tjetër
 • Konkurs nderkombetar
 • 28/02/2023
 • 10:00
 • Prane ambienteve te TKOBAP-se, salla blu dhe holli i katit te I-re.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Nr. 10
 • Erion Veliaj
 • Kryetar i Bashkise Tirane
 • Erion Veliaj, Kryetar i Bashkise Tirane; Perfaqesuesit e dy studiove nderkombetare, te cilet jane shtetas italiane dhe shqiptare
 • Jo
 • Jo
 • Greta Gjinaj, asistente e Drejtorit te Pergjithshem te TKOBAP-se
 • Abigeila Voshtina, Drejtor i Pergjithshem i TKOBAP-se