Inspektim i Punimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 28/02/2023
 • 12:00
 • Lagjja "Naftetari" Patos
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Patos
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Stafi i Drejtorise se Sherbimeve, Operatori Zbatues dhe Mbikqyresi i Punimeve
 • Jo
 • Jo
 • Arben Manoku, Drejtori i Drejtorise e Sherbimeve dhe Projekteve
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm