Inspektim i Punimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 28/02/2023
 • 11:00
 • Njësia Administrative Zharrëz
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • Patos
 • Rajmonda Balilaj
 • Kryetare e Bashkisë
 • Administroria e Njesisë Administrative, Pergjegjese e Bordit te Kullimit dhe Kryetari i Fshatit
 • Jo
 • Jo
 • Orges Golloshi, Drejtor i Drejtorise se Bujqesise
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm