TAKIMJ ME BIZNESET , MENDIMET NEVOJAT E TYRE

 • Këshillim
 • 28/02/2023
 • 13;00
 • URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETARE
 • KRYETAR,ADMINISTRATOR, DREJTOR I TATIM TAKSAVE
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA