Takim kortezie në vijim të bashkëpunimit me Shkollën Rajonale të Administratës Publike (ReSPA)

 • Tjetër
 • Takim pune
 • 03/03/2023
 • 10:00
 • Zyra e Ministrit të Shtetit për Standardet e Shërbimeve
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Milva Ekonomi | Maja Handjiska Trendafilova
 • Minister i Shtetit per Standardet e Sherbimeve | Drejtoreshe e ReSPA
 • Ministrja dhe Drejtoresha e ReSPA ,të tjerë
 • Jo
 • Jo
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti