Takim informues mbi punën e kryer për përmirësimin e aksesit në shërbimet publike me një mision të Bankës Botërore.

 • Tjetër
 • Takim pune
 • 01/03/2023
 • 11:00
 • Zyra e Ministrit të Shtetit për Standardet e Shërbimeve
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirana
 • Tirana
 • Milva Ekonomi | Fabian Seiderer
 • Minister i Shtetit per Standardet e Sherbimeve
 • Ministrja dhe te tjere përfaqësues nga Banka Botërore
 • Jo
 • Jo
 • Edlira Zyfi, Keshilltar
 • Emerlinda Pema, Drejtor Kabineti