Firmosje e Protokollit të Marrëveshjes për Enciklopedinë Shqiptare mes Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës .

 • Tjetër
 • Lidhje marrveshje
 • 03/03/2023
 • 15.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Z. Skënder Durmishi | ZNJ. Liza Gashi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Ambasador i Kosovës në Shqipëri | Zvendës Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës
 • Znj. Evis Kushi, Z. Skënder Durmishi, Znj. Liza Gashi, dejtues të MAS
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS