Firmosje e Protokollit të Marrëveshjes për Enciklopedinë Shqiptare mes Ministrisë se Arsimit dhe Sportit , dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës

 • Tjetër
 • Lidhje marrëveshje
 • 01/03/2023
 • 18.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi | Z. Skënder Durmishi | Znj. Liza Gashi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit | Ambasador i Kosovës në Shqipëri | Zvendës Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës
 • Znj. Evis Kushi, Z. Skënder Durmishi, Znj. Liza Gashi, drejtues të MAS
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS