NDERGJEGJESOJM BANORET PER RENDESIN E MBJELLJES SE PEMEVE

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/02/2023
 • 09;30
 • URE VAJGURORE
 • Shqipëri
 • BERAT
 • DIMAL
 • URE VAJGURORE
 • JULIANA MEMAJ
 • KRYETAR
 • KRYETAR,ADMINISTRATOR, SEKTORI I ARSIMIT DHE KULTURES
 • Jo
 • Po
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA