Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë.
Miratimi i rezultatit financiar të Bankës së Shqipërisë.
Informacion për realizimin e buxhetit për vitin 2022.
Informacion vjetor mbi sistemet dhe instrumentet e pagesave.

 • Tjetër
 • Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës, Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë. Miratimi i rezultatit financiar të Bankës së Shqipërisë. Informacion për realizimin e buxhetit për vitin 2022. Informacion vjetor mbi sistemet dhe instrumentet e pagesave.
 • 01/03/2023
 • 10:00
 • Banka e Shqipërisë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • 9
 • Gent Sejko
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Z. Gent Sejko, Kryetar Zj. Luljeta Minxhozi, Zëvendëskryetare Zj. Suela Popa, Anëtare Zj. Edlira Luçi, Anëtare Z. Ridvan Bode, Anëtar Z. Artan Hoxha, Anëtar Zj. Violeta Staka, Anëtar Zj. Natasha Ahmetaj, Anëtare Z. Anatas Angjeli, Anëtar
 • Jo
 • Jo
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit
 • Najada Samarxhiu, Kryespecialiste, BANKA E SHQIPËRISË, Kabineti i Guvernatorit, Sektori i Komunikimit, Zyra e Shtypit