Raportim mbi realizimin e detyrave te muajit shkurt 2023. Sherbimi per qytetaret dhe kerkese ankesat . Te ndryshme

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektitn
 • 27/02/2023
 • 09.00
 • Ne rrethin Mat
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Donika Hysenaj
 • Sekretare e Pergjithshme
 • Neprefekti Mat , Drejtore e Derejtorive te rethit Mat , Sektoret e MKV-se dhe Zhvillimit Urban ne institucion .
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj