Raportim mbi realizimin e detyrave per muajin shkurt 202, Sherbimi per qyetaret dhe kerkese ankesat . Te ndryshme

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektitn
 • 28/02/2023
 • 11.00
 • Institucioni i Prefektit
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Sekretarja e pergjithshme,
 • Niveli me i larte drejtues ne institucion
 • Prefekti , Drejtore te Drejtorive te rrethit Diber, Sektoret e MKV-se dhe Zhvillimit Urban ne institucion . Nenprefektet
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj