Raportim mbi realizimin e detyrave te muajit shkurt 2023. Sherbimi per qyteatret dhe kerkesw ankesat . Te ndryshme

 • Tjetër
 • Mbledhje mujore ne kuader te permbushjet te detyrave qe ngarkon "Ligji per Prefektitn
 • 27/02/2023
 • 12.00
 • Ne rrethin Bulqize
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bulqize
 • Bulqize
 • Sekretarja e Pergjithshme,
 • Niveli me i larte drejtues ne institucion
 • Neprefekti Mat , Drejtore e Derejtorive te rethit Bulqize , Sektoret e MKV-se dhe Zhvillimit Urban ne institucion .
 • Jo
 • Po
 • Rovena Tomcini(Lleshaj)
 • Donika Hysenaj