Inspektim i ecurise se punimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 24/02/2023
 • 16;00
 • Njesia Administrtive Milot ,Qyetet Milot , Gjimnazi Milot
 • Shqipëri
 • Lezhe
 • Kurbin
 • Milot
 • Ulsi Manja | Majlinda Cara
 • Minister i Drejtesise | Kryetare e Bashkise Kurbin
 • Shpresa Marnoj ,Deputet i Kuvendit Shqiperise ne Qarkun Lezhe
 • Jo
 • Po
 • Nertila Toma , Drejtor Kabineti
 • Nertila Toma ,Drejtor Kabineti