Inspektim i ecurise se punimeve

 • Inspektim/kontroll
 • 25/02/2023
 • 11;00
 • Njesia Administrtive Fushe-Kuqe ,Fshat Gorre , Gjimnazi " At SHtjefen Kurti"
 • Shqipëri
 • Lezhe
 • Kurbin
 • Fushe Kuqe
 • Majlinda Cara
 • Kryetare e Bashkise Kurbin
 • Kryetare e Bashkise Kurbin dhe Stafi
 • Jo
 • Po
 • Nertila Toma , Drejtor Kabineti
 • Nertila Toma ,Drejtor Kabineti