Inspektim punimesh ne kantieret e pallateve per rikostruksion

 • Inspektim/kontroll
 • 27/02/2023
 • 16;00
 • Njesia Administrative Laç, Lagje nr 3 dhe lagje nr.4
 • Shqipëri
 • Lezhe
 • Kurbin
 • Laç
 • Majlinda Cara
 • Kryetare e Bashkise Kurbin
 • Kryetare e Bashkise Kurbin dhe Stafi
 • Jo
 • Po
 • Nertila Toma , Drejtor Kabineti
 • Nertila Toma ,Drejtor Kabineti