Vijueshmeri e punes se Komitetit Sektorial te TIK ne lidhje me kualifikimet e reja dhe rishikimin e atyre ekzistuese

 • Tryezë diskutimi
 • 28/02/2023
 • 13.00
 • Zyrat e AKAFPK-se prane Rruges se Elbasanit, Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 2
 • Ejvis Gishti
 • Drejtor i Pergjithshem i AKAFPK
 • Hedie Gjoni, Ermira Sela, Luljeta Dauti, Irena Malolli
 • Jo
 • Jo
 • Diana Xhelili, Drejtor Drejtorie
 • Ejvis Gishti, Drejtor i Pergjithshem i AKAFPK