Analiza vjetore e punes se kryer per vitin 2022.

 • Tjetër
 • Analize vjetore per institucionin
 • 23/02/2023
 • 11:00
 • QKF Lezhe
 • Shqipëri
 • Lezhe
 • Lezhe
 • Lezhe
 • Hasan Muça
 • Drejtor i Drejtorise Rajonale e Arsimit Parauniversitar
 • Perfaqesues nga DPAP ,Stafi i DRAP Lezhe, Drejtuesit e ZVAP ne juridiksion te DRAP Lezhe
 • Jo
 • Jo
 • Rovena Mzhika
 • Hasan Muça