Aktivitet në kuadër të 7 Marsit në Elbasan, në shkollën “Luigj Gurakuqi”

 • Tjetër
 • Aktivitet festiv
 • 03/03/2023
 • 09.00
 • Shkolla"Luigj Gurakuqi", Elbasan
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Elbasan
 • Znj. Evis Kushi | Znj. Albërie Nagavci
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit | Ministre e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Republika e Kosovës
 • Z. Znj. Evis Kushi, znj. Albërie Nagavci, mësues, nxënës.
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS