Prezantim i projektit te plote per sistemimin e varrezave te qytetit Cerrik

 • Tjetër
 • Prezantim i projektit te plote per sistemimin e varrezave te qytetit Cerrik
 • 25/02/2023
 • 11.00
 • Cerrik
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Cerrik
 • Cerrik
 • Andis Salla, Prezantuesi projektit , inxhiniere te bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Prezantues i projektit, inxhinier te ashkise
 • Andis Salla, prezantuesit e projektit/ komunitet/ administrata e bashkise
 • Jo
 • Po
 • Florenc Doka
 • Florenc Doka