Takim on line- Zvogelimi i hendekut gjinor ne teknologjine digjitale per te mundësuar pjesemarrjen dhe kontributin e grave dhe vajzave ne te ardhmen digjitale, si dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi

 • Tjetër
 • Takim- On line
 • 24/02/2023
 • 10:00
 • Online nga MSHMS
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Ogerta Manastirliu | Znj. Milva Ekonomi
 • Minister i Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale | Minister i Shtetit per Standardet dhe Sherbimet
 • Perfaqesues te UN Women, Ministra te Rajonit per Barazine Gjinore, pjesemarres nga shoqeria Civile.
 • Jo
 • Jo
 • Alma Dervishaj Drejtor i Menaxhimit te Burimeve Njerezore
 • Joana Duro Sekretar i Pergjithshem