Prezantim i funksionalitetit t Sistemit të Menaxhimit të Informacionit Parauniversitar (SMIP) te përdoruesit e tij.

 • Tjetër
 • Prezantim projekti
 • 24/02/2023
 • 14.00
 • Pallati i Kongreseve, Salla albanologjike
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministër i Arsimit dhe Sporttit
 • Znj. Evis Kushi, drejtues të MAS, ZVAP-ve, mësues
 • Po
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari - Pergjegjes Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola, Sekretar i Përgjithshëm i MAS