Bashkia Lezhe dhe UNWOMEN do nenshkruajne marreveshjen per respektimin e Kartes Evropiane per Barazi.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 21/02/2023
 • 10:00
 • Bashkia Lezhe
 • Shqipëri
 • Lezhe
 • Lezhe
 • Lezhe
 • Pjerin Ndreu, Marte Fetaj
 • Kryetar, Drejtor
 • Punonjesit e Bashkise dhe perfaqesues te OJF-s
 • Po
 • Po
 • Elson Frroku
 • Sekretari i Pergjithshem