Inspektim punimesh ne Shkollen “Azem Hajdari”, Paskuqan.

 • Inspektim/kontroll
 • 22/02/2023
 • 09:00
 • Njesia Administrative Paskuqan, Bashkia Kamez.
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Njesia Administrative Paskuqan
 • Rakip Suli | Eduart Bodini | Albana Imeraj
 • Kryetar i Bashkise Kamez | Administrator i Njesise Administrative Paskuqan | Drejtoreshe e ZVA Kamez
 • Kryetar i Bashkise Kamez; Administrator i Njesise Administrative Paskuqan; Drejtoreshe e ZVA Kamez.
 • Jo
 • Jo
 • Eni Pellumbi, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem