Inspektim punimesh ne Cerdhen ne Njesine Administrative Paskuqan.

 • Inspektim/kontroll
 • 22/02/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Paskuqan
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Njesia Administrative Paskuqan
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise Kamez
 • Kryetar i Bashkise Kamez; Inxhiniere te firmes; Administratori i Njesise Administrative Paskuqan.
 • Jo
 • Jo
 • Eni Pellumbi, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem