Dhenie titulli ‘Nderi i Qarkut Berat” Ardian Cerga

 • Tjetër
 • Dhenie titulli nderi
 • 24022023
 • 11:00
 • Kupola, Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Donald Molishti, Ardian Cerag
 • Kryetari i Keshillit te Qarkut Berat, personi te cilit i eshte akorduar stimuli
 • Administratata e Keshillit te QArkut Bera, personi qe i eshte akorduar stimuli
 • Jo
 • Jo
 • Juliana Metko, Specialiste e Protokoll Arkivit dhe të Drejtës së Informimit
 • Tea Shehu, Këshilltare e Kryetarit