Takimi ka në fokus evidentimin e shërbimeve konkrete qe do ti ofrohen te miturve te cilët sapo kane dalë nga sistemi penitenciar dhe qe do te mbikëqyren ne vijim për zbatimin këtyre programeve rehabilituese.

 • Tjetër
 • Takim me përfaqësues te Caritas Albania dhe me te miturit qe do te trajtohen nga ne pas daljes nga IM Kavaja
 • 23/02/2023
 • 10:00
 • Kamez
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Kamez
 • Znj. Anda Hysi,
 • Pergjegjes i komanduar
 • Znj. Anda Hysi pergjegjes sektori e komanduar, znj. Lindona Gega specialiste, z. Orges Memishaj specialist
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, Drejtori i Institucionit