Prezantim i Komitetit Shkencor dhe Paneleve Shkencore, pranë AKU-së, sfidat, vizioni për rolin, ndikimin dhe funksionalitetin e komitetit dhe paneleve shkencore në fushën e sigurisë ushqimore, Vlerësimi në optikën e ndërveprimit institucional.

 • Tryezë diskutimi
 • 22/02/2023
 • 10:00
 • Zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Jeta Deda | Prof. Dr. Ardian Maçi | Prof.as. Bejo Bixhga | Dr. Ajten Berxolli
 • Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit | Kryetar i Komitetit Shkencor | Kryetar i Panelit Shkencor për rreziqet biologjike | Kryetare e Panelit Shkencor për rreziqet kimike
 • Anëtarët e Komitetit dhe Paneleve Shkencore
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili
 • Jeta Deda